Prioriteiten voor 2023 budget

Gepubliceerd op 9 april 2022

Afgelopen week heeft het parlement gestemd over een resolutie waarin de budgettaire prioriteiten voor 2023 zijn vastgelegd. Middels deze resolutie laat het parlement alvast aan de Raad en de Commissie weten waar in 2023 meer of minder EU-geld naartoe moet. Het is ieder jaar het startschot voor de budgettaire procedure, en later in het jaar zullen de drie Europese instituties samen onderhandelen om tot een budgettair akkoord te komen. We leven natuurlijk in uitzonderlijke tijden met grote uitdagingen. De coronapandemie is nog nauwelijks ten einde, of de barbaarse invasie van Poetin in Oekraïne stort ons continent weer in een nieuwe crisis. Het is dus noodzaak om het komende budget op dergelijke ontwikkelingen in te richten.

We vinden zodoende dat het budget zich moet richten op het economisch herstel van na de coronacrisis, waarbij we ook bijzondere aandacht schenken aan het midden- en klein bedrijf, het behalen van de klimaatdoelstellingen en de digitale transitie. Speciale aandacht gaat naar onze jeugd, die de negatieve gevolgen van de coronacrisis zeer nadrukkelijk hebben gevoeld. Ook moet er prioriteit zijn voor het Europese gezondheidsbeleid, zodat we beter voorbereid zijn op toekomstige gezondheidscrises. Uiteraard heeft de Russische inval in Oekraïne ons destemeer doen beseffen dat vrijheid nooit vanzelfsprekend is. Financiële steun voor Oekraïne en extra investeringen in Europese samenwerking op het gebied van veiligheid en defensie zijn dus essentieel, en ook de extra uitdagingen op het gebied van migratie en asiel moeten met voldoende financiële middelen opgevangen worden. Tenslotte benadrukken we het belang van de rechtsstaat in Europa. Deze staat in verschillende Europese landen flink onder druk en we moeten niet terughoudend zijn om Europese subsidies stop te zetten voor lidstaten die de rechtsstaat schenden. Dit is mogelijk via het zogenoemde rechtsstaatsinstrument, dat ik in mijn vorige nieuwsbrief beschreven heb. Inmiddels heeft de Commissie de eerste formele stap gezet om deze procedure tegen Hongarije te starten.

We hebben tevens gestemd over de prioriteiten voor de begroting van ons eigen parlement. We krijgen als parlement regelmatig te maken met cyberaanvallen, dus pleiten we voor investeringen in de cyberveiligheid. Daarnaast heb ik me er persoonlijk voor ingezet om duurzame mobiliteit in en rondom het parlement te bevorderen. Momenteel is het nog veel te aantrekkelijk om de auto te nemen naar het parlement en wordt fietsen, lopen of gebruik van openbaar vervoer onvoldoende gestimuleerd. Bovendien zijn de straten rondom het parlement niet bepaald veilig te noemen voor fietsers. Ik heb er dan ook op aangedrongen om het beleid op deze punten aan te passen zodat meer collega’s voortaan kiezen voor een gezonder en duurzamer alternatief voor de auto.

Het rapport pleit uiteindelijk voor een verhoging van meer dan 6% ten opzichte van het huidige budget. Als CDA vinden we dit te veel, en vinden we het te kort door de bocht om deze verhoging te rechtvaardigen door de inflatie en hogere energieprijzen. Iedereen in Europa heeft te maken met dit probleem en dergelijke extra kosten zouden beter middels bezuinigingen op andere uitgaven gefinancierd kunnen worden. Daarom hebben we als CDA-delegatie uiteindelijk niet voor dit rapport gestemd.

Terug naar het overzicht