Perspectief voor onze boeren

Gepubliceerd op 27 juli 2021

Na maanden van onderhandelen was er vorige maand dan toch eindelijk witte rook. Het Europees Parlement en de Raad hadden een akkoord bereikt over de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2023-2027. Eind mei werd nog tijdelijk de stekker uit de onderhandelingen gehaald, maar na een periode van bezinning van beide partijen werd in juni toch weer geprobeerd om nader tot elkaar te komen, en met succes.
Het vernieuwde programma staat voor een eenvoudiger, eerlijker en groener GLB. Allereerst wordt het makkelijker om het beleid af te stemmen op de behoeften in de verschillende lidstaten. Daarnaast hebben we vanuit het parlement aangedrongen op versterking van verplichte klimaat- en milieuvriendelijke praktijken die elke boer moet toepassen om rechtstreekse steun te krijgen. Bovendien moet ten minste 35% van het budget voor plattelandsontwikkeling besteed worden aan milieu- en klimaatgerelateerde maatregelen, en moet ten minste 25% van de rechtstreekse betalingen gaan naar zogeheten ecoregelingen die bedoeld zijn om boeren te stimuleren doelstellingen op het gebied van milieu en klimaat na te streven.

Als CDA erkennen we de noodzaak voor een duurzamere vorm van landbouw. We keuren echter af dat onze boeren door sommige partijen slechts als het probleem worden gezien, terwijl zij juist een onmisbaar onderdeel van de oplossing vormen. Onze boeren moeten daarbij weten waar ze aan toe zijn en een duidelijk perspectief geboden worden. Hiervoor pleit CDA Tweede Kamerlid Derk Boswijk ook in de nieuwe landbouwvisie van het CDA.

Voor het CDA is het belangrijk dat we vastgelegd hebben dat minimaal 10% van de nationale directe betalingen moet gaan naar het ondersteunen van kleine en middelgrote boerderijen. Dit is belangrijke steun voor de vele mooie familieboerderijen die we in Nederland hebben.
Ook heeft het parlement aangedrongen op verbeterde transparantie van de fondsen om zo meer zicht te hebben op de eindbestemming van het geld. Op die manier kunnen we de fraudeurs zoals de Tsjechische premier Babiš – die met zijn landbouwconglomeraat miljoenen aan Europese landbouwsubsidies in zijn eigen zak stopte – sneller in de kiem smoren.

Over het algemeen mogen we tevreden zijn over het akkoord omdat het de basis vormt voor een toekomstbestendiger landbouwbeleid en we de boeren in Europa hiermee een broodnodig perspectief bieden.

Terug naar het overzicht