Parlement stemt over jaarlijks rapport fraudebestrijding

Gepubliceerd op 9 juli 2022

Ieder jaar stellen we als parlement een rapport op waarin we nagaan hoe het ervoor staat met de fraudebestrijding in de EU. Via verschillende fondsen wordt er veel geld over de lidstaten verdeeld in de vorm van subsidies en investeringen. Het is van belang er goed toezicht op te houden dat dit geld op de juiste manier wordt besteed en niet in de verkeerde zakken belandt. Over het jaar 2020 werden er in totaal 1056 fraudezaken met EU-inkomsten of -uitgaven gerapporteerd, met een totale waarde van zo’n 374 miljoen euro. Dit getal moet natuurlijk omlaag. In het rapport benadrukken we daarom onder meer dat lidstaten hun nationale strafrecht beter op elkaar af moeten stemmen en er specifieke wetgeving nodig is om georganiseerde misdaad aan te pakken. Verder onderstrepen we de rol van het Europees Openbaar Ministerie en OLAF (het Europees bureau voor fraudebestrijding) bij de aanpak van fraudeplegers. Tenslotte gaat er ook veel aandacht uit naar de situatie in Polen en Hongarije waar ik het in mijn vorige nieuwsbrief over had. We benadrukken nog maar eens dat er geen cent uit de Faciliteit voor Herstel en Veerkracht naar die landen mag gaan, zolang zij de beginselen van de rechtsstaat aan hun laars lappen. Het is belangrijk om ieder jaar een duidelijk overzicht in de vorm van dit rapport te hebben over fraude in de EU, zodat we gepaste stappen kunnen ondernemen om deze vorm van criminaliteit terug te dringen.

Terug naar het overzicht