Parlement: Rechtsstaatsverordening nu inzetten

Gepubliceerd op 11 maart 2022

Wellicht herinnert u zich nog mijn plenaire bijdrage uit mijn vorige nieuwsbrief, waarin ik sprak over de uitspraak van het Europees Hof van Justitie over de rechtmatigheid van de Conditionaliteitsverordening voor de rechtsstaat. Dit instrument maakt het mogelijk om Europese subsidies stop te zetten voor landen waar de beginselen van de rechtsstaat worden geschonden, en waardoor Europees geld mogelijk in verkeerde handen valt of niet wordt gebruikt waarvoor het bedoeld is. Deze week hebben we in het verlengde van dat debat een gezamenlijke resolutie aangenomen waarin we de uitspraak van het Hof verwelkomen en er bij de Europese Commissie op aandringen om het instrument met spoed in te zetten. Met allerlei trucjes heeft de Commissie de boel al meer dan een jaar weten uit te stellen, maar nu het Hof heeft gesproken is het tijd om door te pakken. In de resolutie bekritiseren we ook het feit dat de Raad geen progressie maakt met de zogenoemde artikel 7-procedure. Dit is een ander instrument dat ingezet kan worden tegen lidstaten die de regels met betrekking tot de rechtsstaat aan hun laars lappen, waarbij die landen hun stemrecht in de Raad kunnen verliezen.

Terug naar het overzicht