Pakket voor Schone Energie

Gepubliceerd op 16 november 2018

We werken in de Europese Unie aan een energie-unie voor betrouwbare, betaalbare en klimaatvriendelijke energievoorziening. Het pakket maatregelen waar we deze week over gestemd hebben moet de overgang naar schone energie faciliteren, de Europese energiesector stabiliseren en onze concurrentiepositie verbeteren. Alleen zo kunnen we de klimaatdoelstellingen van Parijs halen. Het pakket bevat ook maatregelen die grensoverschrijdende samenwerking en investeringen in de economie stimuleren. Naar verwachting zullen op deze manier de komende 10 jaar 900.000 banen gecreëerd worden.

Het pakket omvat wetsvoorstellen over onder andere efficiënt energiegebruik, energie uit hernieuwbare bronnen (bijvoorbeeld zon- en windenergie) en de bestuursstructuur van de energie-unie om de toepassing van en het monitoren over de maatregelen te faciliteren. We hebben we op het gebied van efficiënt energiegebruik ingestemd met het doel 32,5% van het energieverbruik te reduceren voor 2030. Voor energie uit hernieuwbare bronnen hebben we afgesproken dat dit een aandeel van 32% moet hebben van alle energiebronnen in 2030. Om dit te bereiken hebben we richtlijnen voor financiële steun en consumptie opgesteld. De lidstaten kunnen zelf invullen hoe ze deze doelen willen bereiken. Met deze flexibiliteit zijn we erg tevreden. Spanje kan er bijvoorbeeld voor kiezen om voor meer zonne-energie te gaan, terwijl een ander land meer hernieuwbare energie uit windmolens kan halen. Zo kan iedere lidstaat op de eigen behoeften inspelen.

 

Foto: 

Terug naar het overzicht