Pakket schone energie

Gepubliceerd op 19 januari 2018

Als parlement hebben we deze week ons standpunt bepaald inzake het pakket ‘Schone Energie’. Eind 2016 lanceerde de Europese Commissie drie wetsvoorstellen (energie-efficiëntie, duurzame energie en het bestuur van de Energie-unie die samen het pakket vormen) om de Europese Energie-unie verder te ontwikkelen en in lijn te brengen met de belangrijke Parijs-klimaatafspraken van 2015.

In het pakket wordt bijvoorbeeld bepaald dat het aandeel van duurzame energiebronnen in het Europees energieverbruik moet stijgen van 27% naar 35% in 2030. Een ambitieuze maar realistische doelstelling die ons milieu voorop zet en ons als Europa tegelijkertijd minder afhankelijk zal maken van energievoorziening uit het buitenland. In de wetsvoorstellen is tevens opgenomen dat huishoudens die zelf energie opwekken geen extra kosten mogen worden opgelegd. Omdat huishoudens zo’n belangrijke rol spelen, is het belangrijk dat zij aangemoedigd blijven om de overstap te maken naar het gebruik van duurzame energie.

 

Foto: 

Terug naar het overzicht