Nieuwe zetelverdeling Europees Parlement

Gepubliceerd op 9 februari 2018

Een van de (vele) praktische problemen die de Brexit met zich meebrengt, is hoe om te gaan met de huidige 73 zetels van de Britten in het Europees Parlement. Volgens planning zou het Verenigd Koninkrijk uiterlijk 29 maart 2019 de EU moeten verlaten. Dit zou ook inhouden dat vanaf dat moment de Britse zetels zouden wegvallen. Deze week hebben we in het parlement gestemd over de nieuwe zetelverdeling en over de hervorming van de EU-kieswet. Als CDA hebben we voor een vermindering van het totale aantal zetels gepleit. Dat wil zeggen dat er bij de verkiezingen in mei 2019 nog maar 705 zetels zijn in plaats van de 751 nu. Van de 73 zetels, vallen er dus 46 weg. De overige 27 zetels zullen gebruikt worden om de balans tussen de verschillende landen in het Europees Parlement te verbeteren. Dankzij deze correctie zal Nederland er voortaan 3 zetels bijkrijgen en zijn er dus een totaal aantal van 29 zetels te verdelen bij de Europese Verkiezingen van 2019!

Daarnaast was er vanuit verschillende partijen een idee voor een zogeheten transnationale lijst. In de praktijk zou het inhouden dat iedere EU-burger bij de volgende Europese verkiezingen tweemaal zou stemmen. Een keer op een nationale kandidaat en een keer op een Europese kandidaat. Hoewel ik het een ambitieus en mooi idee vind om EU-burgers de kans te geven om op Europese kandidaten te stemmen, zijn er behoorlijk wat praktische en principiële bezwaren, en geloof ik niet dat het nu invoeren van transnationale lijsten de afstand tussen de Europese politiek en de kiezer gaat verkleinen. Integendeel zelfs!

Als er toch ooit zoiets ontwikkeld zou worden, dan ben ik een groter voorstander van grensoverschrijdende of euregionale lijsten. Geef mensen in grensregio’s de kans op op een vertegenwoordiger van die regio te stemmen, los van de nationaliteit van de kandidaat. Dan doe je recht aan het grensoverschrijdende karakter van de Europese samenwerking, terwijl je tegelijkertijd de afstand tussen kiezer en gekozene zo klein mogelijk houdt.

Wilt u graag nalezen wat er allemaal precies veranderd en welke landen er een aantal zetels bijkrijgen, dan vind u het gehele rapport hier.

 

Foto: 

Terug naar het overzicht