Nieuwe regels voor audiovisuele mediadiensten

Gepubliceerd op 5 oktober 2018

Er komen vernieuwde regels voor audiovisuele mediadiensten. De huidige regelgeving is verouderd en richt zich voornamelijk op de traditionele media zoals radio en tv. Tegenwoordig kijkt men op veel meer manieren naar audiovisuele media. Het was dus tijd om de regels te moderniseren. Nieuwe mediabronnen zoals on-demand platforms als Netflix en Youtube vallen nu ook onder de vernieuwde regelgeving, naast de traditionele televisiezenders die daar al onder vielen. Daarnaast moeten aanbieders van mediadiensten passende maatregelen gaan nemen om ervoor te zorgen dat inhoud die oproept tot haat, geweld en terrorisme tegen wordt gegaan. Ook mag reclame minderjarigen er niet rechtstreeks toe aanzetten om een product of dienst te kopen of te huren.

Omroeporganisaties krijgen wel meer flexibiliteit voor het uitzenden van reclame. Ze kunnen zelf beslissen wanneer ze reclame invoegen, maar er komt wel een plafond. Tijdens de primetime zendtijd mag maar maximaal 20 procent van de tijd bestaan uit reclame. Om zo te voorkomen dat omroeporganisaties al hun toegestane reclamezendtijd tijdens primetime inzetten.

Met dit voorstel willen we ook de culturele sector in Europa steunen. Zo zullen ook aanbieders als Netflix moeten voldoen aan de regel dat 30 procent van hun aanbod moet bestaan uit Europese producties. Op deze manier steunen we de culturele diversiteit van de Europese audiovisuele sector.

De nieuwe regels treden in werking nadat de Raad het akkoord formeel heeft goedgekeurd. Vervolgens hebben de lidstaten 21 maanden de tijd om de nieuwe regels in te voeren.

Foto: 

Terug naar het overzicht