Nieuwe ICT-architectuur voor EU veiligheidsdatabanken

Gepubliceerd op 15 juni 2018

Het ene dossier is nog niet afgerond of het volgende dossier ligt alweer op tafel. Belangrijk, want het dreigingsniveau in Europa blijft nog altijd hoog en er zijn nog veel lessen te trekken uit de terroristische aanslagen van de afgelopen jaren. Zo is het bijvoorbeeld vaak voorgekomen dat informatie over een aanslagpleger ergens in Europa bekend was, maar niet op tijd bij de juiste beambte op de juiste plek terecht kwam om aanslagen te voorkomen. Het interoperabiliteitswetsvoorstel, dat ik als rapporteur zal begeleiden door het parlement, is het Europese antwoord hierop.

De huidige Europese ICT-systemen zijn opgezet als individuele silo’s, wat ook geldt voor de informatie die daarin ligt opgeslagen. Met dit wetsvoorstel zorgen we ervoor dat de grenswachter op Schiphol, de IND’er in Ter Apel en de politieman in Maastricht toegang hebben tot alle voor hen relevante informatie die beschikbaar is in de Europese databases. Het sluitend maken van onze data-infrastructuur, met inachtneming van de geldende privacyregels, ontsluit ook de mogelijkheid om te voorkomen dat een persoon met meerdere identiteiten in verschillende databases geregistreerd staat. Zo stond bijvoorbeeld de Tunesiër Anis Amri, die de aanslag pleegde op de kerstmarkt in Berlijn in december 2016, op 14 verschillende manieren geregistreerd zonder dat onze systemen konden vaststellen dat het om één en dezelfde persoon ging. Dit kan niet, en ik zal mij als rapporteur op dit dossier inzetten om ervoor te zorgen dat dit in de nabije toekomst echt onmogelijk wordt.

 

Foto: 

Terug naar het overzicht