Maatregelen tegen Hongarije

Gepubliceerd op 14 september 2018

Ongetwijfeld heeft u afgelopen week meegekregen dat we in Straatsburg gedebatteerd en gestemd hebben over de situatie in Hongarije. Het besluit om in te stemmen met de start van de zogeheten ‘artikel 7’-procedure hebben we als CDA-delegatie niet lichtzinnig genomen. Het was een besluit met pijn in ons hart, want het gaat om onze directe collega´s en om een partij die meehielp het IJzeren Gordijn te ontmantelen en de tweedeling in Europa te overkomen.

Waar het nu om gaat is bijvoorbeeld de dreigende sluiting van een universiteit, een nieuwe wet die de ruimte voor het maatschappelijk middenveld ernstig beperkt, de aantasting van de vrijheid van de media, de beperking van rechten van minderheden en vraagtekens bij de onafhankelijkheid van rechters.

Tot nu toe is het ons gelukt om elkaar binnen de EVP aan te spreken en oplossingen te vinden. Bijvoorbeeld toen Premier Orban de doodstraf wilde herinvoeren – daartegen was het verzet binnen de EVP groot en de Hongaarse regering kwam op haar voornemen terug.

Ook deze keer is er tot op het laatst overleg geweest met Fidesz en Viktor Orban zelf, tot de avond voor de stemming aan toe, maar deze keer was er geen bereidheid aan Hongaarse zijde tot het vinden van een oplossing. Ons restte toen geen andere keuze dan het instemmen met het beginnen van de procedure, want onze waarden zijn niet onderhandelbaar. Overigens hebben wij wel tegen een aantal passages uit het rapport van mevrouw Sargentini gestemd die wat ons betreft hier niet relevant waren zoals opmerkingen over bijvoorbeeld pensioenen (geen Europese bevoegdheid en niet relevant voor artikel-7-procedure).

Met deze stem geven wij ook gehoor aan de resolutie die is aangenomen op het laatste CDA-congres, die stelt dat wanneer een aantal rode lijnen wordt overschreden, daar consequenties aan verbonden moeten zijn. De volgende stap is dat de kwestie op de agenda van de Raad (de lidstaten) komt – wat ons betreft nog steeds vanuit een wens tot constructieve dialoog en het vinden van een oplossing die de eenheid in Europa bewaart, de cultuurverschillen tussen landen respecteert, maar de democratie en rechtstaat beschermt.

 

Foto: 

Terug naar het overzicht