Kroatië van Kuna naar Euro

Gepubliceerd op 9 juli 2022

Afgelopen dinsdag heeft het Europees Parlement gestemd over het verslag over de invoering van de euro door Kroatië op 1 januari 2023. Het verslag werd met een zeer ruime meerderheid aangenomen. Het is aan het Parlement om advies uit te brengen over de mate waarin een land dat de euro wil invoeren hiervoor daadwerkelijk klaar is. De uiteindelijke beslissing wordt dan genomen door de lidstaten van de eurozone, na bestudering van het advies van het Parlement. Kroatië is nog geen lid van de eurozone. De Kuna (de Kroatische munteenheid) maakt echter sinds 10 juli 2020 deel uit van het wisselkoersmechanisme. Op 1 juni 2022 oordeelde de Europese Commissie in haar convergentieverslag 2022 dat Kroatië aan alle criteria voor toetreding tot de eurozone voldoet en stelde zij aan de Raad voor dat Kroatië op 1 januari 2023 de euro invoert.  Kroatië neemt sinds 10 juli 2020 deel aan het wisselkoersmechanisme. Het land moet zonder grote spanningen en zonder devaluatie van zijn spilkoers ten opzichte van de euro gedurende ten minste twee jaar aan het mechanisme deelnemen voordat het in aanmerking kan komen voor de invoering de euro. Deelname aan het wisselkoersmechanisme is bedoeld om landen buiten de eurozone te helpen zich voor te bereiden op het deel gaan uitmaken van de eurozone. Het is een belangrijke mijlpaal op weg naar de invoering van de euro. De adoptie van dit verslag is een groot succes voor de regering van de EVP, aangezien Kroatië voldoet aan alle convergentiecriteria om toe te treden tot de eurozone, zoals ook wordt bevestigd door de convergentie verslagen die zijn uitgebracht door de Commissie en de Europese Centrale Bank. Nu het Parlement een zeer positief advies heeft uitgebracht, zal de Europese Raad later deze maand een besluit kunnen nemen, waarmee de weg wordt vrijgemaakt voor Kroatië als twintigste lid van de eurozone.

Terug naar het overzicht