Klimaatneutraal in 2050

Gepubliceerd op 27 juli 2021

Nadat er in april een akkoord was bereikt over de EU-klimaatstrategie door de onderhandelaars van het Europees Parlement en de Raad, werd het voorstel vorige maand dan ook echt officieel goedgekeurd door het gehele parlement. In de klimaatstrategie hebben we afgesproken om gezamenlijk te streven naar klimaatneutraliteit en naar negatieve emissies vanaf 2050; dat houdt in dat we als unie meer emissies opnemen dan uitstoten. Deze ambitie is onderdeel van de Europese Green Deal en we hopen hiermee ook een duidelijk signaal af te geven aan bedrijven. De Commissie zal ook met hen in gesprek gaan om gezamenlijk tot het gewenste doel te komen. Om te zorgen dat we niet achterover gaan zitten tot 2050, hebben we onszelf een aantal tussentijdse doelen gesteld. Zo moeten we onder andere een uitstootsreductie van 55% in 2030 ten opzichte van 1990 realiseren.
Met de Europese klimaatwet wordt er ook een Europese wetenschappelijke adviesraad voor klimaatverandering opgericht. Deze adviesraad zal wetenschappelijk advies geven en verslag uitbrengen over effectieve EU-maatregelen, klimaatdoelstellingen en in de gaten houden hoe de weg naar klimaatneutraliteit in combinatie met de Europese klimaatwet en het akkoord van Parijs verloopt. Nu de Europese klimaatwet zowel door het Europees Parlement als door de Raad is aangenomen, zal deze worden ondertekend om in werking te treden.

Terug naar het overzicht