Jeroen Lenaers (CDA) krijgt opnieuw stevige portefeuille in het Europees Parlement: veiligheid, migratie en sociale zaken

Gepubliceerd op 3 juli 2019

Naast het verdelen van de Europese “top jobs” speelde er de afgelopen dagen nog een discussie achter de schermen in Brussel: welke Europarlementariër krijgt welke portefeuille toebedeeld? Van de 751 leden van het Europees Parlement kan maar een klein deel in de meest gewilde parlementscommissies plaatsnemen. Eén van de ‘populaire’ commissies is de LIBE-commissie, of officieel ‘Commissie Burgerlijke vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken’, die de migratie- en veiligheidsdossiers behandelt. Limburger Jeroen Lenaers zal wederom plaatsnemen in deze commissie. Daarnaast is al bekend dat hij namens de christendemocraten de rol van vice-coördinator op zich neemt. Hij krijgt daarmee een invloedrijke rol in de standpuntbepaling van de grootste fractie van het Europees Parlement binnen deze commissie. Ook wordt hij plaatsvervanger in de commissie Sociale Zaken.

De Limburger heeft de afgelopen vijf jaar al ervaring in deze commissies opgebouwd en met succes. Zo was hij één van de hoofdrolspelers bij de totstandkoming van de Europese arbeidsautoriteit die fraude en uitbuiting van werknemers moet tegengaan en was hij penvoerder voor verschillende wetgeving voor betere politie- en justitiesamenwerking tussen EU-landen.

Lenaers: “Ik ben blij dat ik de kans krijg om verder te bouwen op het werk van de afgelopen jaren. Als inwoner van een provincie met zoveel grenzen met België en Duitsland als Limburg, zijn veiligheid en sociale zaken juist de onderwerpen waar ik mee aan de slag wil. In onze provincie ervaren we natuurlijk de kansen die regionale samenwerking biedt, maar soms ook de overlast van bijvoorbeeld grensoverschrijdende criminaliteit. Of de praktische problemen bij het werken en leven over grenzen heen. Daarom blijf ik me de komende vijf jaar inzetten voor een veilige provincie waar mensen zonder al te grote problemen kunnen wonen, werken en ondernemen over de grens.”

Terug naar het overzicht