Gelijk loon voor gelijk werk

Gepubliceerd op 9 april 2022

Hoewel gelijke beloning bij gelijkwaardig werk een van de EU-grondrechten is, verdienen vrouwen in Nederland vandaag nog steeds gemiddeld 15,2% minder dan mannen die exact dezelfde functie hebben. Dat is meer dan het Europees gemiddelde van 14%. Daarom komt het parlement met een voorstel voor “equal pay for equal work”. In het initiatiefvoorstel staan zaken opgenomen als transparantie-regelingen, het recht op informatie, en verslaglegging die de loonkloven in Europa moeten dichten. Zo zouden werknemers het recht moeten hebben om informatie op te vragen over zijn of haar individuele betalingsniveau en betreffende gemiddelden binnen dezelfde categorie werk. Daarnaast vraagt het voorstel om een weerlegging van de bewijslast. Dit betekent dat wanneer loondiscriminatie vermoed wordt, het aan de werkgever is om te bewijzen dat er geen sprake is van directe noch indirecte discriminatie.

Afgelopen dinsdag heeft het Europees Parlement gestemd over het mandaat van het rapport. Met een meerderheid van 403 stemmen, tegenover 166 stemmen tegen en 58 onthoudingen, heeft het rapport de goedkeuring gekregen om de onderhandelingen in te gaan. Het mandaat van het loonkloofrapport is belangrijk om een eerste stap in de goede richting te zetten. Daarbij is transparantie een gewichtig middel om de loonkloof te dichten. Onderzoeken tonen daarnaast aan dat het bbp met 0,1% toeneemt bij elke 1% vermindering van de loonkloof. Tijdens de onderhandelingen is het van belang dat er goed gekeken wordt naar de proportie van het voorstel; de bewijslast voor het MKB tegenover het aantal mensen dat zal profiteren van de wetgeving. Zodoende moet er in de 21e eeuw toch écht een einde komen aan genderongelijkheid.

Terug naar het overzicht