Fact-finding missie Bulgarije

Gepubliceerd op 9 april 2022

In de nacht van 17 maart kregen we te horen dat er een grootschalige politieactie gaande was in Bulgarije, waarbij oud-premier en oppositieleider Boyko Borissov samen met de voormalige minister van financiën opgepakt was, en verschillende woningen doorzocht waren. Borissov wordt door velen verdacht van corruptie en in de media verschenen berichten dat de arrestaties zouden zijn uitgevoerd in opdracht van het Europees Openbaar Ministerie (EPPO). Zij konden dit zelf niet bevestigen en ook de Bulgaarse openbaar aanklager gaf te kennen niets met de arrestaties van doen te hebben. Beiden zijn 24 uur later zonder aanklachten weer vrijgelaten. Gezien de grote onduidelijkheid over de gang van zaken heb ik samen met enkele EVP-collega’s besloten om naar Bulgarije af te reizen en met de betrokken instanties in gesprek te gaan om de onderste steen boven te krijgen.

Na verschillende gesprekken met onder meer premier Petkov en Borissov en zijn advocaat hebben we geconcludeerd dat er bij de arrestaties en huiszoekingen waarschijnlijk verschillende procedures van het Bulgaarse strafrecht zijn geschonden. Zo was er waarschijnlijk onvoldoende bewijs om de procedures te starten en lijken de arrestaties onder het mom van ‘urgente detentie’ onrechtmatig te zijn. Tot op de dag van vandaag is er nog geen post factum rechterlijke goedkeuring verleend. Ook veroordelen we het feit dat de regering in de nacht van de arrestaties suggereerde dat deze gelinkt zouden zijn aan onderzoeken van EPPO. Iets dat tot op de dag van vandaag niet bevestigd is.

Al met al kunnen we spreken van een zeer zorgwekkende ontwikkeling in Bulgarije. Moet u zich eens voorstellen dat in Nederland de leider van de grootste oppositiepartij zonder enig gerechtelijk bevel wordt opgepakt in opdracht van de regering. Laat me heel duidelijk zijn; alle vormen van corruptie moeten te allen tijde daadkrachtig bestreden worden. Hierbij dient echter de rechtsstaat en de scheiding der machten altijd gerespecteerd te worden. Geen enkele politicus of instelling mag de juridische procedures in de wind slaan omdat dit haaks staat op de democratische grondbeginselen zoals die in onze unie gelden. We hebben dan ook bij de Europese Commissie aangedrongen om de ontwikkelingen in Bulgarije hieromtrent nauwlettend in de gaten te houden.

Terug naar het overzicht