Europese samenwerking coronavirus

Gepubliceerd op 27 maart 2020

Alhoewel specifieke volksgezondheidsmaatregelen veelal op nationaal niveau geregeld worden, wordt ook gezamenlijk een cruciale bijdrage geleverd aan de bestrijding van het coronavirus. Zo is Nederland samen met 24 andere lidstaten onderdeel van een Europese aanbesteding voor onder andere mondkapjes en gezichtsmaskers. Gezamenlijke inkoop is namelijk de manier om zo snel en kosten efficiënt mogelijk in de enorme behoefte aan deze materialen en beschermende kleding te voorzien. Ook wordt er dagelijks kennis uitgewisseld tussen de EU en haar lidstaten over de ontwikkelingen omtrent het virus.

Daarnaast is het van belang om de eigen medische productie op te schalen en eerlijk te verdelen onder de lidstaten. De regeling die hiervoor aangenomen is op 15 maart, het ‘Export Authorization Scheme’, stelt bovendien dat medische producten en materialen niet meer naar landen buiten de EU geëxporteerd mogen worden zonder expliciete goedkeuring.

Ook wordt er hard gewerkt om de doorstroom van goederen intact te houden binnen onze interne markt zodat deze medische benodigdheden ook tijdig de bestemming bereiken. Zo hopen we tijdig medische apparatuur maar ook mondkapjes en veiligheidsbrillen op de juiste plekken te krijgen zodat zorgpersoneel hun werk zo goed mogelijk kunnen blijven doen.

Terug naar het overzicht