Europese pensioenregels: ‘one-size fits all werkt niet’

Gepubliceerd op 28 mei 2015

De Commissie Sociale Zaken in het Europees Parlement heeft vandaag met een ruime meerderheid het adviesverslag gesteund van CDA-Europarlementariër Jeroen Lenaers over de herziening van de Europese regels voor bedrijfspensioenen (IORP). Het verslag benadrukt het belang van degelijke pensioensystemen in lidstaten. “De financiële crisis heeft de pensioenvoorzieningen in de lidstaten onder grote druk gezet. Er is daardoor gekort op de pensioenuitkeringen met alle gevolgen van dien voor gepensioneerden. Om dit soort schokken beter op te vangen adviseren wij alle lidstaten een tweedepijlersysteem in te voeren”, aldus de rapporteur.

Lenaers wijzigt het voorstel van de Europese Commissie op een aantal cruciale punten. De Commissie wil zichzelf vergaande bevoegdheden geven over beloningsbeleid, risicobeoordeling en pensioenuitkeringsoverzichten. Dat gaat een meerderheid van de Commissie Sociale Zaken te ver. “De Europese Commissie wil precies bepalen wat er in een pensioenoverzicht staat. Het overzicht mag bijvoorbeeld niet langer zijn dan 2 kantjes, hoewel de Commissie zelf 6 bladzijdes nodig heeft om uit te leggen wat er in moet staan. Wat ons betreft gaat dat veel te ver. De informatie moet relevant, duidelijk en makkelijk toegankelijk zijn. Maar hoe dat eruit moet zien, moet de Commissie niet tot achter de komma bepalen. Het is wat ons betreft aan de lidstaten om ervoor te zorgen dat de informatievoorziening van de pensioenfondsen aan deze algemene uitgangspunten voldoet. Een one-size-fits-all-benadering zal niet werken.”

Uitgangspunt van de Commissie Sociale Zaken is dat op ieder moment de belangen van de deelnemers van bedrijfspensioenfondsen voorop dienen te staan. “We zien in Nederland dat bedrijfspensioenen belangrijk zijn om een fatsoenlijk levensstandaard op hogere leeftijd te garanderen. In landen waar een tweedepijlersysteem ontbreekt, loop je op termijn tegen grote financieringsproblemen aan. Deze herziening moet eraan bijdragen dat dit wordt voorkomen,” aldus de rapporteur.

Lenaers: “Het CDA was geen voorstander van deze herziening, maar nu de lidstaten (inclusief Nederland) hebben ingestemd met een nieuw compromis, doen wij er alles aan om deze herziening beperkt te houden. Het gaat erom hoge Europese normen van bestuur, toezicht en transparantie te garanderen en om tegelijkertijd de lidstaten de ruimte te bieden om deze normen toe te passen, rekening houdend met de nationale omstandigheden.”

Terug naar het overzicht