Europese Commissie presenteert actieplan tegen illegale drugssmokkel en de georganiseerde misdaad

Gepubliceerd op 18 oktober 2023

Illegale drugssmokkel en georganiseerde misdaad vormen een grote bedreiging voor de interne veiligheid van de Europese Unie en de veiligheid van onze inwoners. Dat vraagt om een Europese aanpak. Voor het CDA is en blijft de strijd tegen de georganiseerde misdaad een absolute prioriteit. Daarom zijn we blij dat de Europese Commissie deze met concrete plannen komt: verbeterde douanecontrole, lokale autoriteiten meer slagkracht geven en meer samenwerking tussen overheid en private ondernemingen.

Het actieplan gaat gepaard met een voorstel voor nauwere samenwerking tussen Europese havens: de European Ports Alliance. Ik omarm het idee van intensievere samenwerking. De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt om drugssmokkel en criminaliteit rond onze landsgrenzen aan te pakken door middel van nauwe samenwerking. Die samenwerking moeten we nu ook zoeken in onze havens, zoals mijn CDA-collega Tom Berendsen ook bepleit in zijn Europese Havenstrategie. Het uitwisselen van relevante informatie tussen de bevoegde havenautoriteiten van de lidstaten en de betrokken derde landen is van cruciaal belang voor een gezamenlijke aanpak bij het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit.

De Europese Commissie verschuift in haar plan terecht de focus van individuele criminelen naar organisaties. We moeten de verdienmodellen van dit soort netwerken ontwrichten en ervoor zorgen dat misdaad nooit loont.

Er mogen geen gaten vallen in ons gezamenlijk front tegen drugssmokkel. De afgelopen jaren is het onvoldoende gelukt om hierover internationale afspraken te maken. Daarom is het goed dat de Commissie extra inspanningen gaat leveren om ook landen buiten de EU aan boord te krijgen.

Zie hier mijn inbreng in het vragenuurtje eerder deze week:

Terug naar het overzicht