Europees Parlement wil regio’s steunen bij verduurzaming industrie

Gepubliceerd op 23 oktober 2020

Het fonds voor een rechtvaardige transitie (FRT) is in het leven geroepen om Europese regio’s die momenteel nog sterk afhankelijk zijn van kolenindustrie te helpen bij de omschakeling naar hernieuwbare energie. Een dergelijke transitie is nodig om de Europese economie uiteindelijk in 2050 volledig klimaatneutraal te maken. Mensen kunnen vaak gemakkelijk roepen dat alle vervuilende fabrieken hun deuren moeten sluiten, maar vergeten daarbij dat dit zware sociaaleconomische gevolgen kan hebben. Juist het midden- en kleinbedrijf kan dergelijke groene investeringen vaak niet betalen en bovendien staan vele banen daarbij op losse schroeven.

Het parlement vindt dat er voor dit fonds de komende jaren ongeveer 58 miljard Euro beschikbaar moet worden gesteld. Dit geld kunnen deze regio’s onder meer gebruiken voor bij- en omscholing van werknemers, programma’s voor hulp bij het zoeken van een baan en het geven van financiële en technische ondersteuning aan bestaande koolstof-intensieve installaties bij de transformatie naar een duurzamer alternatief. Ik ben blij dat we als parlement hier ook strenge voorwaarden aan verbonden hebben. Zo krijgen regio’s minder geld wanneer ze weigeren nationale doelen te stellen om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Ook kan de Europese Commissie geld inhouden wanneer in de loop van tijd blijkt dat regio’s hun doelstellingen niet halen.

Ook enkele emissie-intensieve industriële regio’s in Nederland zouden mogelijk aanspraak kunnen maken op steun uit dit fonds. Denk hierbij aan Zuid-Limburg, Delfzijl/Eemshaven in Groningen en het Noordzeekanaal. Maar dit is nog allerminst zeker. Op basis van uitgebreide analyses moeten definitieve besluiten hierover nog genomen worden.

Foto: © European Union 2020 – Source : EP

Terug naar het overzicht