Europa Quo Vadis: gaan we weer terug naar dichte grenzen?

Gepubliceerd op 23 oktober 2020

Al leek het in het begin van de zomer de goede kant op te gaan, helaas zijn de besmettingen inmiddels in Nederland maar ook in vele andere landen flink toegenomen. Het is daarom dat verschillende lidstaten weer maatregelen in hebben gesteld die ook effect hebben voor het vrij reizen over de grens. Kijk bijvoorbeeld naar de wederzijds quarantaineplicht tussen Nederland en België.

In plaats van een strak geregisseerde exercitie lijkt het in Europa wederom een brei aan maatregelen te worden die vaak onverwacht worden ingesteld en grote gevolgen hebben. Mede daarom gaat het Europees Parlement volgende week – wanneer we weer samenkomen voor onze maandelijkse plenaire vergadering – wederom een appèl doen aan de lidstaten en de Europese Commissie om de situatie niet te laten ontsporen. Iedereen begrijpt de noodzaak van het nemen van maatregelen voor het beschermen van de volksgezondheid, maar de grote verschillen in beleid tussen de landen en de snelheid en onvoorspelbaarheid waarmee de situatie verandert zijn redenen die velen ongerust maken. Vorige week heeft de Europese Commissie nogmaals een poging gedaan om de lidstaten van de noodzaak tot coherent beleid te overtuigen door voorstellen op tafel te leggen voor een gemeenschappelijk systeem aan criteria waarop lidstaten beleid kunnen voeren. Als parlement moedigen we de lidstaten aan hier serieus werk van te maken en zullen we daar ook scherp op toezien.

Terug naar het overzicht