EU-wetgeving voor het crypto Wilde Westen

Gepubliceerd op 9 april 2022

Vele nieuwe technologieën en innovaties kunnen grootse kansen en voordelen met zich meebrengen. Echter gaan deze vaak gepaard met serieuze risico’s en bedreigingen. Al eerder kaartte ik dit aan in een debat over kunstmatige intelligentie. Dezelfde soort kansen en bedreigingen gelden ook voor de komst van crypto-activa in de EU. Cryptovaluta zoals bijvoorbeeld Bitcoin en Ethereum worden namelijk niet uitgegeven of gegarandeerd door een centrale bank of een overheidsinstantie. Ze vallen momenteel buiten de kaders van de EU-wetgeving, wat risico’s creëert voor de consumentenbescherming en financiële stabiliteit. Daarnaast kan het een negatieve bijdrage leveren middels marktmanipulatie en financiële criminaliteit, aangezien cryptotransacties grotendeels anoniem zijn. Verschillende EU-landen hebben zich al toegewijd aan enige regulering. Nederland heeft bijvoorbeeld voor het tegengaan van witwassen een controlemechanisme ingevoerd dat crypto beurzen vraagt hun gebruikers te identificeren. Om ervoor te zorgen dat diverse wetgeving van lidstaten niet leidt tot fragmentatie binnen de EU op het gebied van bijvoorbeeld eerlijke concurrentie, is het van belang dat crypto Europees gereguleerd wordt. De afgelopen maand hebben we in het parlement een overeenstemming bereikt over een conceptvoorstel dat de voordelen van crypto moet versterken, en de gevaren moet bedwingen. Voor de EU is dit tevens een kans om de wereldstandaard te zetten met een wet die eerlijke competitie, consumentenbescherming, en rechtszekerheid omvat.

Terug naar het overzicht