EU-debat na migrantendrama op zee

Gepubliceerd op 15 maart 2023

Eind februari kwamen meer dan 70 migranten om het leven na een bootongeluk dicht bij de Zuid-Italiaanse kust. Een verschrikkelijke ramp. Iedere overlijden op zee is een tragedie. Gelukkig wordt een meerderheid van de mensen in nood op zee gered, zoals de 1300 vrouwen, mannen en kinderen zoals het geval was in februari. Maar helaas komt hulp voor anderen te laat. Het bootdrama is wederom een uitroep om een EU-antwoord. Het migratievraagstuk is geen gemakkelijk dossier. Het heeft meerdere facetten en dat vraagt om een multidisciplinaire aanpak. Voorop staat dat het redden van levens op zee een wettelijke, maar bovenal ook humanitaire plicht is. Maar voorkomen is beter dan genezen, dat geldt ook in dit geval. We moeten allereerst zien te vermijden dat mensen een gevaarlijke oversteek maken.

Afgelopen dinsdag hebben we een belangrijke stap in de goede richting gezet door een nieuw asiel- en migratiepact aan te nemen in het parlement. Het pakket omvat onder andere praktische en efficiënte grensprocedures en maakt het veel eenvoudiger dan vandaag om een onderscheid te maken tussen echte vluchtelingen en andere migranten. Op die manier kunnen we het draagvlak, ook in Nederland, voor de opvang van echte vluchtelingen behouden.

De hoofdlijnen zijn uitgezet, maar er is nog meer nodig. Daarvoor hebben we nog de onderhandelingen met de lidstaten. De bal ligt nu bij hen om te zorgen dat het nieuwe migratiebeleid zo snel mogelijk in werking treedt. Vorige maand schoof ik aan bij OP1 om hierover te spreken.

Zie hieronder mijn plenaire bijdrage over het EU-debat na migrantendrama op zee:

Terug naar het overzicht