Einde aan online prijsdiscriminatie

Gepubliceerd op 9 februari 2018

De Europese interne markt is nog lang niet voltooid. Sterker nog, er zijn nog altijd ogenschijnlijk eenvoudige en fundamentele hindernissen die weggenomen moeten worden. Denk hierbij aan het online kopen van goederen of diensten in een ander land. Op dit gebied wordt nog steeds gediscrimineerd op basis van nationaliteit, woonplaats of locatie, en is een eerlijke EU-markt nog ver weg. Zo kan het gebeuren dat een Nederlander die via internet een auto huurt op Maastricht Aachen Airport, aan andere voorwaarden moet voldoen of meer moet betalen dan iemand die die auto vanuit een ‘goedkoper’ land zou boeken. Bepaalde websites en online diensten passen hun prijzen vaak aan aan het betreffende prijsniveau van de lidstaat van waaruit de boeking plaatsvindt.

Bijna 1 op de 6 consumenten koopt via internet over de grens. Je moet ook op deze manier overal je inkopen kunnen doen. Zo hebben we – mede dankzij de grote inzet van mijn CDA-collega Lambert van Nistelrooij – ervoor gezorgd dat als je iets bij een groot Duits warenhuis zoekt omdat daar de prijzen lager zijn, je niet automatisch wordt doorgestuurd naar de Nederlandse website van datzelfde warenhuis. Ook mogen verkopers niet langer eisen dat mensen over een bankpas of creditcard uit een specifiek of hetzelfde land beschikken om een aankoop te kunnen doen. In het dagelijkse ‘offline’ leven kun je gemakkelijk de grens over, daarom is het hoog tijd om de ‘online’ grenzen ook te slechten. De nieuwe maatregelen zullen eind dit jaar ingaan.

De volgende etappe in de voltooiing van de interne markt is het afschaffen van de blokkade van het online bekijken van sport of films op buitenlandse ‘zenders’. Gezien het spanningsveld tussen een eerlijke en vrije markt enerzijds en het beschermen van auteursrechten anderzijds zal de opheffing hiervan nog heel wat voeten in de aarde hebben. Dit onderwerp staat met hoge prioriteit voor de komende twee jaar op de agenda. Kortom, (de voltooiing van de interne markt) wordt vervolgd!

 

Foto: 

Terug naar het overzicht