Eerlijke vergoeding voor geleverd werk, ook op internet

Gepubliceerd op 14 september 2018

‘Artikel 13’, ‘Copyright’ en ‘Filter-net’: deze niet-alledaagse termen hielden de gemoederen de afgelopen periode flink bezig in het parlement. En niet alleen binnen het parlement, getuige de duizenden e-mails van bezorgde en betrokken mensen die ik – en velen met mij – hierover ontvangen heb. Deze week hebben we namelijk ingestemd met nieuwe wetgeving voor auteursrechten op het internet.

Waar gaan deze nieuwe wetgeving en de erbij behorende begrippen eigenlijk over? Het is hoognodig om de copyrightwetgeving, oftewel de auteursrechtenwetgeving, bij de tijd te brengen. De oude regels dateren namelijk uit het begin van deze eeuw. De tijd heeft sindsdien niet stil gestaan. Sterker nog, de digitale wereld heeft de ‘echte’ wereld en ons leven ingrijpend veranderd. Het altijd en overal toegang hebben tot internet is een vanzelfsprekendheid geworden. Zo ook het welhaast onbeperkte en (veelal gratis) gebruik van onlinemedia als muziek, video’s en kranten. Dit betekent dat de traditionelere media, zoals kranten, financieel onder steeds grotere druk komen te staan. Zij krijgen vaak geen eerlijke prijs voor het geleverde werk en kunnen hun taken, ook als ‘waakhond’ van de democratie, niet meer fatsoenlijk uitvoeren. Internetplatforms geven dikwijls een beschrijving van een krantenartikel, met daarbij de link naar de website van het originele artikel. Het probleem is dat veel mensen al voldoende hebben aan de beschrijving op de website van het betreffende platform, en niet per se door hoeven te klikken naar het oorspronkelijke artikel op de website van de uitgever. Hierdoor lopen (kranten)uitgevers veel inkomsten mis.

Als parlement vinden we daarom dat onlineplatforms een wettelijke verantwoordelijkheid dienen te hebben om rechthebbenden – denk aan muzikanten, journalisten en uitgevers – van een eerlijke vergoeding te voorzien. Zo hebben we ingestemd met een financiële tegemoetkoming voor digitale artikelen, die alleen met goedkeuring van de uitgever gratis verspreid mogen worden. Daarnaast moeten internetplatforms zogeheten licenties afsluiten met de rechthebbenden voor het gebruik van hun werk. Materiaal zonder licentie mag niet worden gepubliceerd. Dit is in het inmiddels bekende artikel 13 vastgelegd.

We moeten niet doorschieten in onnodige wet- en regelgeving. We willen voornamelijk de platforms die geld over de rug van andere(n) verdienen, aanpakken. Alleen op commerciële platforms die slechts als doel hebben om zonder toestemming van de rechthebbende auteursrechtelijk beschermd materiaal te verspreiden, is de nieuwe wetgeving van toepassing. In deze gevallen zou men verplicht moeten zijn om de makers van de tekst of data te vergoeden. Tot slot is er een uitzonderingspositie voor het midden- en kleinbedrijf, zodat kleinere ondernemingen niet met onmogelijke administratieve lasten worden opgezadeld.

 

Foto: 

Terug naar het overzicht