´Eén Europese stem: hoorbaar en duidelijk, solidari en multilateraal´

Gepubliceerd op 14 september 2018

De welluidende titel van dit nieuwsbriefstuk is tevens de boodschap van Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker in zijn zogeheten ‘Staat van de Unie’-toespraak. Het is ook de laatste Staat van de Unie die hij uitspreekt, volgend jaar zal er een nieuwe voorzitter van de Europese Commissie worden gekozen.

Voorzitter Juncker blikte tijdens zijn toespraak ook terug op de afgelopen vier jaar en concludeerde dat de inspanningen van de afgelopen jaren veel hebben opgeleverd. De Europese economie groeit, er zijn miljoenen banen gecreëerd en de EU heeft laten zien dat we een belangrijke handelspartner zijn. Echter, hij benadrukte terecht dat er ook nog veel moet gebeuren. We hebben een sterk en verenigd Europa nodig voor de toekomst, dat ook spreekt met één verenigde stem. Alleen dan kunnen we uitdagingen zoals terrorismebestrijding, klimaatverandering, bescherming van onze buitengrenzen en globalisering aan.

Naast een terugblik kwam de Commissie ook met nieuwe plannen, zoals een beter terugkeerbeleid en het versterken van de Europese buitengrenzen, zodat we als EU onze zaken wat betreft migratie op orde hebben. Op dit moment keren nog te weinig uitgeprocedeerde asielzoekers ook daadwerkelijk terug naar het land van herkomst. Voor het CDA zijn snelle, eerlijke en efficiënte procedures altijd het uitgangspunt geweest, waarbij diegene die recht heeft op asiel dat ook snel krijgt en diegene die geen recht heeft op asiel ook snel duidelijkheid krijgt, zodat de terugkeerprocedure gestart kan worden. Op deze manier houden we het draagvlak in de samenleving om mensen in nood te blijven helpen.

Ook in de strijd tegen witwassen en het beschermen van onze vrije democratie tegen buitenlandse inmenging kondigde de Commissievoorzitter nieuwe plannen aan. Daarnaast benadrukte hij dat we als Europa meer moeten investeren in onze relatie met Afrika. Niet in de vorm van liefdadigheid, maar juist als gelijkwaardige partners door bijvoorbeeld het creëren van banen in Afrika. Op economisch gebied zijn we als Europa al een reus en ook op politiek gebied kunnen we niet langer aan de zijlijn staan, maar moeten we een actieve veldspeler worden op mondiaal niveau.

Ik sluit me dan ook graag aan bij de woorden van Jean-Claude Juncker: ‘Samen zijn we verantwoordelijk voor het Europa van vandaag, en samen moeten we de verantwoordelijkheid nemen voor het Europa van morgen’: op weg naar een veiliger en democratischer Europa!

De gehele toespraak van Jean-Claude Juncker en de plannen van de Europese Commissie kunt u hier terugvinden.

 

Foto: 

Terug naar het overzicht