CDA: uitbreiding Europees Asielagentschap – belangrijke stap in EU-Migratiebeleid

Gepubliceerd op 11 november 2021

Vandaag stemde het Europees Parlement in met het akkoord over het Europees Asielagentschap. Door dit besluit wordt het ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) uitgebreid tot een volwaardig Europees agentschap. Jeroen Lenaers, CDA-woordvoerder migratie hoopt dat de doorbraak op dit dossier beleidsmakers en politici inspireert om ook vaart te maken met het Migratie- en asielpact, een pakket aan hervormingen van het Europees migratiebeleid dat al langere tijd muurvast zit. “Het is te hopen dat dit eerste akkoord het gewenste momentum creëert om ook overeenkomsten te vinden op alle andere openstaande asiel- en migratiedossiers. We moeten als Europa toch in staat zijn om met menselijke, efficiënte en werkbare oplossingen voor het migratievraagstuk te komen.”

Met het nieuwe mandaat krijgt het agentschap de beschikbaarheid over een pool van 500 experts, waarvan 24 Nederlanders, die uitgezonden kunnen worden naar lidstaten wanneer de nood aan de man is. Het agentschap kan de lidstaten in het gehele asielproces bijstaan door o.a. het beschikbaar stellen van experts, geven van advies, juridische ondersteuning bij besluiten of een beroep daartegen, maar ook hulp bij bijvoorbeeld de registratie van een asielverzoek. Lenaers: “Dat is hard nodig. In het begin van dit jaar waren er al 773.600 lopende asielzaken in de EU. Bij ongeveer 38% van alle aanvragen wordt het verzoek uiteindelijk ook toegekend. We zien dit najaar weer een stijging van asielaanvragen. Dit drukt enorm op de nationale administratieve systemen en medewerkers. Lange wachttijden zorgen bovendien voor grote onzekerheid bij de mensen die asiel aanvragen, zij moeten zo snel mogelijk weten waar ze aan toe zijn om schrijnende situaties door jarenlange procedures te voorkomen. Het Asielagentschap kan met raad en daad bijstaan en zo de werkdruk verlichten” aldus Lenaers.

Terug naar het overzicht