CDA dringt aan op uitzondering e-privacy wet voor opsporing kindermisbruik

Gepubliceerd op 8 december 2020

Europarlementariër Jeroen Lenaers (CDA) dringt aan op een tijdelijke uitzondering op de e-privacywet van de EU, zodat onlineplatforms vrijwillig kunnen blijven scannen op bewijsmateriaal van kindermisbruik. Nu het Europees Parlement heeft gestemd, kunnen de onderhandelingen met de lidstaten beginnen. “Internetserviceproviders in Europa zijn de grootste bron van materiaal voor seksueel misbruik van kinderen. Om ervoor te zorgen dat deze online platforms door kunnen gaan met hun belangrijke strijd tegen deze praktijken, dringen we er bij de lidstaten op aan om ons te helpen snel tot een akkoord te komen. De nieuwe wet moet namelijk uiterlijk op 21 december aanstaande van kracht zijn. Als dat niet lukt, wordt het vrijwillige scannen vanaf die datum illegaal”, benadrukte Lenaers. De tussenoplossing zou van kracht blijven totdat volgend jaar de Europese langetermijnstrategie voor de bestrijding van seksueel misbruik van kinderen op internet wordt ingevoerd.

De opsporingstechnologieën van verschillende platforms brengen jaarlijks tientallen pijnlijke misbruikzaken aan het licht. “Het is zeer zorgelijk als deze technieken van de een op andere dag wegvallen, want het misbruik gaat wel gewoon door. We hebben ons er daarom hard voor ingezet om te zorgen dat serviceproviders seksueel misbruik van kinderen kunnen blijven opsporen, rapporteren en verwijderen én dat er voldoende bewijsmateriaal beschikbaar is om daders te kunnen berechten” aldus Lenaers. ” Kinderen zijn kwetsbaar online. We hebben helaas gezien dat de coronapandemie de afgelopen maanden geleid heeft tot een verdere toename van online kindermisbruik. De bestrijding daarvan moet dus onze absolute prioriteit hebben.”

Terug naar het overzicht