Aanstelling onderzoekscommissie naar aanleiding van het Pegasus-schandaal

Gepubliceerd op 11 maart 2022

Begin februari stelde het Europees Parlement een onderzoekscommissie aan om het vermeende gebruik van Pegasus en soortgelijke spionagesoftware te onderzoeken. Stel je voor dat bij alles wat je doet op je telefoon wordt meegekeken. Bij ieder appje, iedere e-mail en iedere video die je bekijkt. Deze dystopie is een directe ondermijning van onze democratie en rechtsstaat. Het door de overheid illegaal bespioneren van burgers is een groot gevaar dat vergaande schade kan veroorzaken – nog niet eens gesproken te hebben over wat het kan doen met levens van onder andere activisten, politici en advocaten. Het maakt hevig inbreuk op fundamentele rechten en vrijheden, in het bijzonder het recht op privacy. Daarom is het van groot belang dat de EU grondig onderzoek uitvoert waarbij er gekeken wordt naar het gebruik van spionagesoftware in de lidstaten en welke checks and balances daarvoor worden gebruikt, of juist nog ontbreken. Daaropvolgend kunnen we actie ondernemen om misbruik in de toekomst te bestrijden.

Terug naar het overzicht