29 zetels voor Nederland in 2019

Gepubliceerd op 15 juni 2018

In de nieuwsbrief van februari j.l. schreef ik al over het nieuwe zetelaantal van het Europees Parlement voor de periode 2019-2024. Niet alleen gaan we over een klein jaar weer naar de stembus om onze Europese afgevaardigden te kiezen, maar tegen die tijd zal het Verenigd Koninkrijk ook net de EU verlaten hebben. De huidige 73 zetels van de Britse Europarlementariërs zullen grotendeels wegvallen (46 plekken) – het nieuwe totaal wordt dus 705 – terwijl 27 zetels herverdeeld worden over de andere lidstaten. Nederland mag drie van deze overgebleven zetels overnemen: na de verkiezingen van 2019 heeft ons land dus 29 Europarlementariërs. Ook een aantal andere landen krijgt er een of meer vertegenwoordigers bij.

De hoeveelheid zetels per land is in beginsel gekoppeld aan het inwoneraantal, met een kleine correctiefactor. De grotere lidstaten krijgen iets minder zetels dan waar ze eigenlijk recht op hebben, terwijl de kleinere landen iets meer Europarlementariërs mogen leveren dan op basis van het aantal inwoners gerechtvaardigd zou zijn. Op deze manier hebben niet alleen de grote(re) staten het voor het zeggen en kunnen ook de kleine(re) landen invloed uitoefenen. Aan het voorstel waarin deze nieuwe zetelverdeling is opgenomen, hebben we als parlement deze week onze goedkeuring gegeven.

Wilt u graag nalezen wat er allemaal precies verandert en welke landen er een aantal zetels bijkrijgen, dan vindt u het gehele rapport hier.

 

Foto: 

Terug naar het overzicht