10 miljard voor EU asiel- en migratiebeleid: lidstaten aan zet

Gepubliceerd op 27 juli 2021

Het Europees Parlement heeft groen licht gegeven voor het akkoord met de lidstaten over het Asiel-, Migratie- en Integratie Fonds (AMIF) voor de periode tot en met 2027. In het fonds zit bijna 10 miljard euro, dat een verdriedubbeling is van het vorige budget. Ik had de eer om namens de EVP de onderhandelingen te voeren op dit dossier.

Het AMIF vormt de financiële ruggengraat van het Europese asiel- en migratiebeleid voor de komende jaren. Zoals u weet zijn de uitdagingen op dit gebied nog steeds enorm. De druk op onze Europese buitengrenzen blijft constant hoog, nog steeds stappen vluchtelingen en migranten dagelijks op gammele bootjes voor de levensgevaarlijke oversteek naar Europa en slechts een klein gedeelte van de uitgeprocedeerde asielzoekers keert terug naar het land van herkomst.

Om een gerichte aanpak van deze uitdagingen te waarborgen, hebben we het fonds daarom aan concrete doelstellingen gekoppeld. Zo moet het geld onder meer besteed worden aan het verbeteren van het Gemeenschappelijk Europees Asielsysteem (GEAS), het tegengaan van irreguliere migratie en bijdragen aan een effectiever terugkeerbeleid. Ook moet het geld worden ingezet voor het creëren van veilige routes voor legale migratie, integratie en voor solidariteit tussen landen. Denk bij dit laatste bijvoorbeeld aan overplaatsen van vluchtelingen van EU-landen aan de buitengrenzen naar lidstaten waar de druk minder hoog is.

Tijdens de onderhandelingen heb ik me ervoor ingezet om voldoende mate van flexibiliteit in het fonds te behouden. We weten immers niet welke uitdagingen ons in de toekomst te wachten staan en bovendien hangt het van de specifieke situatie in de lidstaten af waar het geld precies naartoe moet. Ik ben blij dat het fonds nu voldoende ruimte biedt voor een effectieve en efficiënte besteding daar waar dat het meest nodig is.

Bovendien was het voor mij van groot belang om het fonds ook open te stellen voor projecten buiten onze EU-grenzen. Ik ben blij dat dit mij gelukt is want ik geloof dat samenwerking met doorreislanden en landen van herkomst een belangrijk deel van de oplossing is. Denk hierbij aan de gezamenlijke aanpak van mensensmokkelnetwerken, of samenwerking op het gebied van terugkeer en re-integratie.

Een fonds van 10 miljard euro komt met een grote verantwoordelijkheid en hoge verwachtingen. Maar een verhoging van het budget is geen garantie voor succes. Dit hangt in grote mate ook af van de inzet en welwillendheid van de lidstaten. Het is de hoogste tijd dat zij ook hun politieke verantwoordelijkheid nemen om – financieel gesteund door dit fonds – eindelijk eens tot een rechtvaardig en menswaardig gemeenschappelijk Europees asielbeleid te komen. Tijd voor actie dus!

Terug naar het overzicht