16/07 Tijdelijk verplicht systeem nodig voor herverdeling migranten

De Commissie Binnenlandse zaken en Justitie van het Europees Parlement heeft ingestemd met het voorstel van de Europese Commissie voor tijdelijke bindende quota voor de herverdeling van 40.000 Syriërs en Eritreërs. Door de oorlog in Syrië en onmenselijke dictatuur in Eritrea heeft deze groep vluchtelingen zeer grote kans om als vluchteling erkend te worden. Het voorstel voorziet erin een eerlijke spreiding over de EU te borgen. CDA-Europarlementariër Jeroen Lenaers, schaduwrapporteur voor de EVP, is tevreden met de uitslag van de stemming: “De afgelopen jaren hebben we gezien dat vrijblijvende solidariteit onvoldoende is gebleken. Te veel lidstaten hebben zich afzijdig gehouden van het vluchtelingen probleem. Door een tijdelijk verplicht systeem betrekken we alle lidstaten bij het opvangen van mensen die recht hebben op onze hulp in plaats van deze hele groep op het bord van een paar landen terechtkomt, waaronder Nederland.” aldus Lenaers.

Tijdens het debat in de EP-Commissie is ook grote discussie ontstaan over de mogelijkheid om mensen vooraf instemming te vragen voor een verhuizing naar een bepaald land. De EVP heeft zich hiertegen verzet omdat het de effectiviteit van het hele systeem zou ondermijnen. "Nu al vangen een aantal landen het leeuwendeel van alle migranten op, omdat mensen zelf besluiten dat ze de beste kansen hebben in Zweden, Duitsland of Nederland. Het is belangrijk zo veel mogelijk informatie te betrekken bij het besluit tot verdeling maar een bindend instemmingsrecht voor iedere vluchteling zou het systeem onwerkbaar maken," aldus de CDA-Europarlementariër.

Het Europees Parlement reageert met haar rapport op het voorstel van de Europese Commissie voor de herverdeling van 40.000 Syriërs en Eritreers over de EU. Door politieke crises en oorlog in deze landen hebben deze mensen vaak geen andere optie dan te vluchten. De grote weerstand bij lidstaten om aan een tijdelijke verplichte verdeling te werken vindt Lenaers "stuitend." "Het Europese migratiebeleid barst volledig uit zijn voegen met onmenselijke situaties tot gevolg, op de Middellandse zee, bij Calais of op de Balkanroute. Het moet anders. Dat kan wat het CDA betreft niet zonder harde aanpak van mensensmokkelaars en effectief terugkeerbeleid. Maar dit zijn mensen die echt onze hulp verdienen, die verjaagd zijn door oorlog en ellende. Om te voorkomen dat landen als Nederland overspoeld worden met vluchtelingen moeten we nu een crisis maatregel nemen die alle landen betrekt bij een oplossing. De weerstand hiertegen bij lidstaten is kortzichtig."

Landen in Zuid-Europa dringen al jaren aan op een Europese aanpak voor de opvang van vluchtelingen. Terwijl Italië en Griekenland toch ook de Dublin-afspraken (over de eerste opvang en registratie) niet altijd even goed naleven. "Daarom hebben wij een nood-clausule afgesproken waarin staat dat als Zuid-Europese landen zich niet aan de afspraken houden het verdeelsysteem onmiddellijk opgeschort kan worden," aldus de CDA-politicus.

Ga terug